top of page

ישיבת גרעין 2

 • תאריך עברי: כ"ב בשבט התשפ"א

 • תאריך לועזי: 4.2.21

 • שם הכתב/ת פרוטוקול: גיאת נופר

 • מורה אחראי/ת: יהונתן מור יוסף

 • שם מנהל/ת המפגש: אוריין עמר ונופר גיאת

 • תפקיד מנהל/ת המפגש: רכזות הנהגה

 • כמות נרשמים: 5

 • כמות משתתפים: 5

 • כמות נעדרים: 4


נוכחות:


מיקום ושעה:


- פעילות זום -

 • שעת התחלה: 18:30

 • שעת סיום: 19:30

Comments


bottom of page