top of page

ישיבת הנהגה 9- המאוחדת- 14.1.2021


 • תאריך עברי: א' בשבט התשפ"א.

 • תאריך לועזי: 14.1.2021

 • שם הכתב/ת פרוטוקול: גיאת נופר

 • מורה אחראי/ת: יהונתן מור יוסף

 • שם מנהל/ת המפגש: אוריין עמר ונופר גיאת.

 • תפקיד מנהל/ת המפגש: רכזות הנהגה

 • כמות נרשמים: 68

 • כמות משתתפים: 51

 • כמות נעדרים: 17

נוכחות:

https://docs.google.com/document/d/1_e3vN9sViHYWBx8mwJiUTFlsj6RK8g_2hAoV6ChXPds/editמיקום ושעה:


- פעילות זום -

 • שעת התחלה: 18:30

 • שעת סיום: 19:30


 • תחילת הישיבה: פתחנו במשחק היכרות וגיבוש, ובהמשכה הסברנו על כל העדכונים וההודעות.

 • סיבת הישיבה: איחוד ההנהגה, הודעות חשובות, הסבר על איך פועלת ההנהגה.

 • יעדי הישיבה: תיאום ציפיות , הודעה על שינויים חדשים ומשמעותיים בהנהגה, התנהלות בהנהגה, ואחדות עם הממלכתי דתי.

 • איפה התקיים: בזום):

 • מדוע שם: בגלל הסגר והקורונה אין באפשרותנו לעשות פיזית, אלא רק דרך זום.

 • איך הרגשתן/ם: מצוין(:


ההנהגה הפכה לאחידה ומאוחדת, שמחים מאוד שכולנו יחדיו(:

bottom of page