top of page

פעילות הנהגתית-הכל הולך:

עודכן: 20 באוק׳ 2020

 • תאריך עברי: ל' בחשוון

 • תאריך לועזי: 18.10.20

 • שם הכתב/ת פרוטוקול: גיאת נופר

 • מורה אחראי/ת: יהונתן מור יוסף

 • שם מנהל/ת המפגש: כליל אתר

 • תפקיד מנהל/ת המפגש: אחראי פעילויות הנהגתיות

 • כמות נרשמים: 28

 • כמות משתתפים: 19

 • כמות נעדרים: 8

נוכחות:
 

מיקום:

- פעילות זום -

 • שעת התחלה :17:00

 • שעת סיום: 18:05

- פעילות יציבה -

לא תקף לזמן הסגר, בוצע בזום

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום: לא תקף בזמן הסגר

 • כתובת מלאה: לא תקף בזמן הסגר


 

פעילות מחוזית

לא תקף לזמן הסגר, התקיים בזום(:

שם הפעילות: מטרת הפעילות: מתודות/משחקים: מיקום הפעילות:

- סדר העבודה -

מדוע נבחר פעילות זה?

באלו משחקים/ מיתודות השתמשתן/ם?

איך נראה ההכנה לפני?

מה קרה במהלך הפעילות?

איך הרגיש הקבוצה?

איך הסתיים?

מה למדתם/ן כקבוצה?

מה הייתם/ן עושים/עושות אחרת?

היתן/ם עשות/עושים את זה שוב?


Комментарии


bottom of page