top of page

פעילות צוות חמ"ד- יום ראשון- 14.2.21 - ב' באדר

פעילות ראש חודש אדר- צוות חמ"ד-


 • תאריך עברי: ב' באדר התשפ"א

 • תאריך לועזי: 14.2.21

 • שם הכתב/ת פרוטוקול: גיאת נופר

 • מורה אחראי/ת: יהונתן ניסים מור יוסף

 • שם מנהל/ת המפגש: אסתר קילנר נחמיה בלבין

 • תפקיד מנהל/ת המפגש: ראשי צוות חמ"ד

 • כמות נרשמים: 20

 • כמות משתתפים: 14

 • כמות נעדרים: 5

נוכחות:מיקום

- פעילות זום -

 • שעת התחלה: 18:30

 • שעת סיום: 19:30

פעילות

שם הפעילות: ראש חודש אדר

:מטרת הפעילות: היכרות ואחדות עם המש"צים מהממלכתי דתי פעילות ראשונית בהנהגה, והבאת ייצוג גם מהממלכתי דתי.

מתודות/משחקים: פעילות חידון קהוט, פעילות התחברת דרך הזום, מצגת.

מיקום הפעילות: זום

- סדר העבודה -

מדוע נבחר פעילות זה? קל להכנה, מרובה משתתפים, תחרותי וכייפי.

איך נראה ההכנה לפני? עבודה על מצגת, חידון, היגדים- על תוכן הפעילות. + הודעה ותמונה להפצת הפעילות

איך הרגיש הקבוצה? הקבוצה נהנתה מאוד והתרשמה לטובה.

איך הסתיים? סיכום וחידוש הידע על מזה משולש פורים, ושאנחנו מצפים לראותם בפעילויות הבאות(:Kommentare


bottom of page