top of page

פרוטקול התנדבות - דוגמה

אל תשכחו להוסיף את התיוג המתאים ולהוסיף תמונות עם יש


 • תאריך עברי:

 • תאריך לועזי:

 • שם הכתב/ת פרוטוקול:

 • מורה אחראי/ת:

 • שם מנהל/ת המפגש:

 • תפקיד מנהל/ת המפגש:

 • כמות נרשמים:

 • כמות משתתפים:

 • כמות נעדרים:

נוכחות:

[חובה לוסיף את הרשימה השמית]


 

מיקום

- פעילות זום -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

- פעילות יציבה -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום:

 • כתובת מלאה:


 

התנדבות

 • שם התנדבות: מטרת ההתנדבות: תפקיד המתנדב: מיקום ההתנדבות: פרטים ליצירת קשר:

- סדר העבודה -

 • מדוע נבחר פעילות זה?

 • מדוע נבחר המקום התנדבות הספציפית?

 • איך נראה ההכנה לפני?

 • מה קרה במהלך ההתנדבות?

 • איך הרגיש הקבוצה?

 • איך הסתיים?

 • מה למדתם/ן כקבוצה?

 • מה הייתם/ן עושים/עושות אחרת?

 • היתן/ם עשות/עושים את זה שוב?
Comments


bottom of page