top of page

פרויקט י"א באדר - 22.2.21

 • תאריך עברי: י' באדר התשפ"א

 • תאריך לועזי: 22.2.21

 • שם הכתב/ת פרוטוקול: גיאת נופר

 • מורה אחראי/ת: יהונתן מור יוסף, מנה חלפון

 • שם מנהל/ת המפגש: מנה חלפון

 • תפקיד מנהל/ת המפגש: מפקח רשותי

 • כמות נרשמים: 10

 • כמות משתתפים: 12

 • כמות נעדרים: אין.

נוכחות:מיקום

- פעילות זום -

 • שעת התחלה: 20:00

 • שעת סיום: 21:30


פרויקט מחוזי


שם הפרויקט: י"א באדר

מטרת הפרויקט: השנה אנו מציינים את שנת ה-101 לקרב תל חי ואת 80 השנים לייסוד הפלמ"ח, ואת מותו של יוסף טרומפלדור ואירועים חשובים שקרו באותו היום. הפרוייקט יתקיים לציון יום זה עם מפקדים בצה"ל.💪🏼💙🤍

מיקום הפרויקט: זום

- סדר העבודה -

מדוע נבחר פרויקט זה? פרויקט זה הובא אלינו חיצונית- דרך מפקחי של"ח ודרך הצבא.

איך הרגיש הקבוצה? הקבוצה הפיקה מידע רב על היום המיוחד הזה, וקיבלה טיפים מקצין בכיר בצה"ל, ושמעה את סיפוריו.

היתן/ם עשות/עושים את זה שוב? כן, לגמרי- עם נוכחות מלאה יותר.

Comments


bottom of page