top of page
maxresdefault_edited.png

מאז נחנך ה"שביל המחבר " באפריל 2003. מתקיימת, מדי שנה "צעדת השביל המחבר" בהשתתפות מאות בני נוער תלמידי של"ח וידיעת הארץ ממחוז ירושלים. הצעדה מאורגנת על ידי הגופים ששיתפו פעולה במימוש הרעיון. הצעדה הראשונה נערכה בניסן תשס"ד (אפריל 2004) בהשתתפות 1,500 בני נוער מהארץ ומהעולם ונחתמה בטקס חנוכת האנדרטה לחללי 'נצר אחרון' במעמד שר הביטחון דאז, רא"ל (מיל') שאול מופז. בצעדת השביל המחבר אנו יוצאים למסע בזמן ובזיכרון היהודי, כי השביל הזה, המחבר בין יד ושם להר הרצל, הוא גם השביל המחבר בין שם לכאן, בין הפזורה היהודית למולדת העם היהיודי, בין גלות וחורבן בנכר לחיים של בניין ותקווה במדינת ישראל המתחדשת.

bottom of page