top of page

קחו חלק ממשפחת

מחוז ירושלים

 ההצטרפות להנהגה ופעילויותיה מיועדת לבוגרי קורס בסיסי

של מחוז ירושלים ומעלה בתיאום רכזי ההנהגה ומול יהונתן ניסים מור יוסף

!נתראה בקרוב

  • מייל
  • פייסבוק
  • אינסטגרם
bottom of page