top of page

מבנה הנהגה המחוזית

רכזי הנהגה בוגרים

עמית. גלדעי זוהר 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

ש"ש מטעם המחוז 

יהונתן. מור יוסף 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

מורה אחראי 

אוריאל גפן. צימרמן 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

ב"ש מטעם המחוז

רכזי הנהגה צעירים

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

יאיר דבח

מזכיר הנהגה 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

נופר גיאת 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

אוריאן עמר  

רכזת הנהגה 

רכזת הנהגה 

צוות ממיתו"ן ותוכן הנהגתי

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

מובילת ממיתו"ן ותוכן הנהגתי 

צוות חמ"ד 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.
WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

שם

מוביל צוות חמ"ד

 מובילת צות חמ"ד

צוות ערבות הדדית 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.
WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

שם

מוביל פרויקטים הנהגתי

מובילת התנדבויות הנגתיות 

וועדות ממיתו"ן ותוכן הנהגתי 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

וועדת דיגיטל

וועדת מעגלי שיח   

וועדת חגים 

וועדת פעילויות  

וועדות ערבות הדדית 

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

WhatsApp%20Image%202020-09-03%20at%2008.

שם

וועדת כספים  

וועדת פרויקטים  

וועדת התנדבויות  

רוצים לקרוא עוד על כל תפקיד/ועדה - לחצו על התפקיד

רוצים להירשם לפעילות של ההנהגה לחצו על הלוח אירועים

bottom of page