top of page

פרוטקול מעגל - דוגמה

עודכן: 22 באוק׳ 2020

אל תשכחו להוסיף את התיוג המתאים ולהוסיף תמונות עם יש


 • תאריך עברי:

 • תאריך לועזי:

 • שם הכתב/ת פרוטוקול:

 • מורה אחראי/ת:

 • שם מנהל/ת המפגש:

 • תפקיד מנהל/ת המפגש:

 • כמות נרשמים:

 • כמות משתתפים:

 • כמות נעדרים:

נוכחות:

[חובה להוסיף את הרשימה השמית]


 

מיקום

- פעילות זום -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

- פעילות יציבה -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום:

 • כתובת מלאה:


 

מעגל שיח

נושא המעגל: מטרת המעגל: שאלות שיח:

- סדר העבודה -

מדוע נבחר נושא זה?

איך התנהל המעגל?

אלו שאלות עלו?

האם השיח היה פרודוקטיבי?

איך הרגיש הקבוצה?

איך הסתיים?

מה הייתם/ן עושים/עושות אחרת?

היתן/ם עשות/עושים את זה שוב?Comments


bottom of page