top of page

[שם מפגש] - מפגש לדוגמה

לא לשכוח את התיוגים ועם יש צילומים מצגות נפסחים להוסיף

 • תאריך עברי:

 • תאריך לועזי:

 • שם הכתב/ת פרוטוקול:

 • מורה אחראי/ת:

 • שם מנהל/ת המפגש:

 • תפקיד מנהל/ת המפגש:

 • כמות נרשמים:

 • כמות משתתפים:

 • כמות נעדרים:

 • נוכחות:

 • [חובה לוסיף קישור מקוון לרשימה השמית]


 

מיקום ושעה:


- פעילות זום -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:


- פעילות יציבה -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום:

 • כתובת מלאה:

 

פרטי מפגש:

 • סיבת המפגש:

 • יעדי המפגש:

 • לוז מפגש:

 • מה נעשה:

 • איפה התקיים:

 • מדוע שם:

 • איך הרגשתן/ם:

 • היתן/ם חוזרות/ים על זה שוב:

bottom of page