top of page

[שם מפגש] - מפגש לדוגמה

לא לשכוח את התיוגים ועם יש צילומים מצגות נפסחים להוסיף


 • תאריך עברי:


 • תאריך לועזי:


 • שם הכתב/ת פרוטוקול:


 • מורה אחראי/ת:


 • שם מנהל/ת המפגש:


 • תפקיד מנהל/ת המפגש:


 • כמות נרשמים:


 • כמות משתתפים:


 • כמות נעדרים:

 • נוכחות:

 • [חובה לוסיף קישור מקוון לרשימה השמית]


 

מיקום ושעה:


- פעילות זום -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:


- פעילות יציבה -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום:

 • כתובת מלאה:

 

פרטי מפגש:

 • סיבת המפגש:


 • יעדי המפגש:


 • לוז מפגש:


 • מה נעשה:


 • איפה התקיים:


 • מדוע שם:


 • איך הרגשתן/ם:


 • היתן/ם חוזרות/ים על זה שוב:


Comments


bottom of page